Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Samarbejde med politiet

Siden 1986 har Forsikring & Pension og Politiet haft et samarbejdsudvalg. Udvalgets opgave er at drøfte forhold, der berører både politiet og forsikringsbranchen.
​​

Samarbejdsudvalget mødes ca. fire gange årligt for at forventningsafstemme, herunder at gennemgå de aftaler, der er indgået mellem de to parter. Aftalerne berører hovedsagligt autoskader og tingskader (løsøre), men også personskade og skade på ejendom.

 

De enkelte skadeafdelinger  i forsikringsselskaberne har daglig kontakt til de enkelte politikredse, for at indhente oplysninger til brug for skadesagsbehandlingen efter fx indbrud eller færdselsuheld.
Forsikringsselskaberne indberetter også direkte til politiets registre ved eksempelvis cykeltyverier. Berøringsfladen mellem forsikringsbranchen og politiet er størst på henholdsvis løsøre (tingskade) f.eks. efter indbrudstyveri og færdselsuheld.

 

Publiceret/opdateret 22-12-2016
Telefon   41919191
E-mail   fp@forsikringogpension.dk
Adresse   Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup