Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Mission, vision og værdier

Mission
Forsikring & Pensions mission er at varetage branchens interesser.

 

Vision
Vores vision er, at branchen skal opleves som en betydelig aktør, der bidrager konstruktivt med at skabe tryghed og til at løse velfærdssamfundets udfordringer

Dagsordensmål

 1. Løsninger på velfærdssamfundets udfordringer

 Vi arbejder for gode rammebetingelser, så vores medlemmer kan udvikle samarbejdet med den offentlige sektor og dermed løbende kan udvikle branchens ydelser, der supplerer og bygger ovenpå offentlige velfærdsydelser, i takt med borgernes efterspørgsel – fx inden for sundhed og forebyggelse.

2. Vækst og investorrollen i fokus

Vi arbejder for, at branchens stadig større rolle som investor og vækstskaber anerkendes, og at vi på den baggrund inddrages aktivt i udformningen af rammevilkår og politik på investeringsområdet.

Basale mål

3. Verdens bedste forbrugerværktøjer

Vi vil altid have de bedste, mest værdifulde og
pålidelige forbrugerværktøjer og videreudvikle
vores internationale høje standard.

4. Fra mere til forbrugerrelevant regulering

Vi arbejder for – både på den nationale og
europæiske bane – at den regulering, der gennemføres,
altid er langsigtet og enkel regulering,
som balancerer hensynet til forbrugerbeskyttelse
med omkostningen.

Forudsætninger

A. Tæt kontakt med vores medlemmer: Vores medlemmer skal altid opleve, at deres interesser varetages bedst muligt, og at vores services er af høj kvalitet.
 
B. Høj faglighed er fundamentet for gennemslagskraft: Vores nøgleinteressenter skal opleve os som en saglig, seriøs og værdifuld sparringspartner.
 
C. Netværk med stakeholdere og aktører: Vi skal være ”top of mind” hos vores nøgleinteressenter, der skal opfatte os, som deres naturlige sparringspartner, der altid er tilstede og tilgængelig.
 
D. Dagsordenssættende kommunikation: Vores målgrupper skal opleve, at vi kommunikerer klart og tydeligt, og at vi på de relevante områder sætter dagsordenen. Vi vil flytte opfattelsen af branchen fra en ren sælger af produkter over mod en position, som leverandør af tryghed.
 

Kerneværdier

Forsikring & Pension har fire kerneværdier, som kendetegner os i vores løbende interessevaretagelse.

 

Kompetent - fordi det vækker tillid, giver os gennemslagskraft og er motiverende.

Offensiv - fordi vi vil sætte dagsordenen. 

Konstruktiv - fordi vi vil tage medansvar for udviklingen i samfundet. 

 

Herudover har vi succes og sammenhold som intern værdi.

Succes og sammenhold - fordi vi sammen skaber gode resultater og en god arbejdsplads.

Publiceret/opdateret 16-08-2016
Telefon   41919191
E-mail   fp@forsikringogpension.dk
Adresse   Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup