Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Pension

På denne side finder du alle de statistikker, som handler om pensionsordninger og pensionsforhold. Statistikkerne er inddelt i følgende grupper.
​​
Antal ordninger
Her findes statistikker over antallet af kontrakter og antal personer med indbetalinger til pensionsordninger.

Branchetal
Statistikker over pensionskassernes regnskabstal. Herunder solvensdækning og erstatningsprocenten for pensionsbranchen.


Selskabstal
Her findes nøgletallene for pensionsbranchen, bl.a. omkostningsprocenter, forrentning af aktiver og tal for forskellige afkast.


Indbetalinger
Statistikker over samlede indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede og privattegnede ordninger. Herunder også antal indbetalere.


Udbetalinger
Opgørelser over de gennemsnitlige pensionsudbetalinger fordelt på bl.a. køn, civilstand, skattebetaling og region.


Formuer
Her findes statistikker over pensionsformuer i arbejdsgiveradministrerede og privattegnede ordninger, samt fordelingen i aktiver og over institutionelle investorer.


Tilbagetrækning
Statistik over den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder og alder ved overgang til efterløn.


Klagestatistik
Her findes statistikker, som handler om kundeklager over pensionsselskaber inden for forskellige ordninger.


Markedsandele
Statistik over pensionskassernes markedsandele på det danske marked.

Publiceret/opdateret 01-10-2016
Telefon   41919191
E-mail   fp@forsikringogpension.dk
Adresse   Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup