Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Frost - Isslag - Sne

Her får du en oversigt over, hvordan din virksomhed kan sikre sig i god tid inden frost, isslag, sne og/eller snestorm

Endvidere henviser vi til vejledninger, som Erhvervs- og Byggestyrelsen har udgivet om forebyggelse af sneskader.

Her og nu løsninger

  1. Ved varsel om hård frost bør ejendommens gangarealer forsaltes eller gruses. Det samme gælder p-pladsarealer
  2. Tjek om alle rum er tilstrækkeligt opvarmede
  3. Fjern istapper. Kan istapper ikke fjernes, bør der straks opsættes den fornødne afspærring
  4. Fjern store mængder sne fra taget – tal med dit forsikringsselskab herom

Langsigtede løsninger

  1. Husk tilstrækkelig opvarmning af alle rum i ejendommen. Rum, der kan opvarmes, bør typisk være opvarmet til mere end 10 grader for at undgå frostskader på vandrørene
  2. Vær særlig opmærksom på rør, der findes i uopvarmede rum, og rør, der er tæt på dårligt isolerede ydervægge.  Måske trænger nogle af rørene til bedre isolering
  3. Husk at lukke for vandet til udendørshaner og tømme dem for vand
  4. Skift eventuelt udendørs vandhaner til typen, der kan tåle frost
  5. Sluk ikke for cirkulationspumper i perioder med hård frost
  6. Hos DMI kan du abonnere på en SMS-besked, der fortæller, om der er fare for snestorm i dit lokalområde

Sne og forebyggelse af skader

Større ophobning af sne på tage skal tages alvorligt. Særligt ved bygninger som haller og landbrugsbygninger med stor spændvidde kan det være vigtigt at holde øje med snemængderne på taget.  


Bygningsejeren bør derfor være opmærksom på, om der i perioder med flere dages snefald opstår sneophobning på taget. Tilsvarende bør ejeren være opmærksom på faren for nedstyrtning af sne fra højere bygninger til en lavere bygning.  Er der tvivl om den sne, der ligger på taget udgør en risiko, bør man hurtigst muligt fjerne sneen og sikre, at der ikke er personer i bygningen i eller ved bygningen.


Er der tvivl om sikkerheden i bygningen, bør man kontakte en byggeteknisk rådgiver, som kan vurdere om bygningen er tilstrækkeligt stabil. Der er endvidere vigtigt at sikre, at bygninger er tilstrækkeligt vedligeholdt.


Bygningens konstruktioner skal leve op til de konstruktive krav, der var gældende på opførelsestidspunktet.


Vejledninger
Erhvervs- og Byggestyrelsen har i samarbejde med bl.a. Forsikring & Pension udarbejdet følgende vejledninger om sne og forebyggelse af skader:


Sne på taget
Sne på tage skal tages alvorligt. I denne vejledning kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på, når der er store mængder af sne på taget .

Forebyg sneskader på tage og store haller
Denne vejledning henvender sig til ejere af haller og tilsvarende store bygninger samt rådgivere. Den orienterer om, hvornår en bygning bør undersøges for kollapsrisiko i tilfælde af snebelastning, og hvordan det kan ske .

Er din bygning snesikker
Denne pjece henvender sig til bygningsejere med henblik på, at de selv kan undersøge om stalde, haller, lader, maskinhaller og andre former for erhvervs- og landbrugsbygninger er opført på en måde, der kan medføre risiko for kollaps ved store snemængder.

Rapport om tagkollaps

Undersøgelse af årsager til tagkollaps i forbindelse med snefald, vinteren 2010.

Publiceret/opdateret  
Telefon   41919191
E-mail   fp@forsikringogpension.dk
Adresse   Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup