Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Skybrud Stormflod Oversvømmelse

Her får du en oversigt over, hvordan din virksomhed kan sikre sig i god tid inden skybrud, stormflod og/eller oversvømmelse

Her og nu løsninger

  1. Fjern genstande (fx computere), der ikke kan tåle vand fra kælderen.
  2. Hav spande, koste, skovle, klude klar, så det er muligt at opsamle det vand, der alligevel måtte trænge ind.
  3. Tjek at tagrender, tagnedløb og de udendørs afløbsriste ikke er stoppet af f.eks. blade.
  4. 1-2 ekstra mobilpumper med lange slanger er nyttige, til at pumpe vand væk
  5. Følg udviklingen i regnvejret på DMI’s radar (www.dmi.dk) og lokale radarer (www.regn.dk).
  6. På forsikringsvejret.dk kan du se hvor der har været skybrud.

Langsigtede løsninger

Kloakken
Undgå at vandet stiger op igennem kloakken:
Det bedste vil være at etablere højvandslukke eller tilbageløbsstop.
Alternativt kan der gøres klar til at lægge plastik over gulvafløb, og have en tung sandsæk parat til at lægge ovenpå. 
Vær opmærksom på, at vandet stadig kan stige op gennem wc’et. Wc’er kan lukkes med nogle klude i en plasticpose og ved at placere en tung sandsæk ovenpå.


Døre og vinduer
Undgå at vandet trænger ind gennem døre/døråbninger og vinduer i kælder:
Tilskær krydsfinerplader, så de kan dække det nederste af de udvendige døre og vinduer. Sæt gerne en gummitætningsliste på pladen, så den bliver mere vandtæt.  
Vælg evt. at have sandsække klar, så det nederste af de udvendige døre og lyskasser kan afskærmes.

Varelager i kælderen

Løft varelager i kælder mindst 10 cm fra gulv på hylder eller paller.

Sandfang, faskiner, dræn m.m.

Rens jævnligt sandfanget i nedløbsbrønde for blade m.m.
Har ejendommen pumpebrønd, kan der placeres en ekstra pumpe i brønden.
Etabler faskiner, som magasinerer og infiltrerer regnvand. 
Etablering af dræn er en god løsning, hvis der ofte trænger vand gennem kældervæg.
Adskil regnvands- og spildevandssystemerne. Det er mindre ubehageligt og fører til færre skader at blive oversvømmet af regnvand end af en blanding af regnvand og toiletvand.

Brug regnvandet rekreativt

Brug regnvandet rekreativt. Etabler evt. en regnhave, som både er smuk og reducerer oversvømmelser.
Etabler et grønt tag, som tilbageholder regn og reducerer oversvømmelsesrisiko.
Sørg også for, at terrænfald er væk fra bygning.
Udform udendørsfaciliteter (fx parkeringspladser, frokost- og rekreative områder), så de leder vandet bort fra bygninger.
Brug græsarmeringssten i stedet for fliser og asfalt, fx på parkeringspladser.

Beredskabsplan og varsler via mobilen

Etabler en beredskabsplan, som definerer ansvar og handlinger i tilfælde af ekstrem regn og oversvømmelser.

Hos DMI kan du abonnere på en SMS-besked, der fortæller, om der er fare for skybrud/højvande i dit lokalområde.

Etabler fx web-adgang til overvågningskameraer, som viser forholdene på/omkring virksomheden.

Publiceret/opdateret  
Telefon   41919191
E-mail   fp@forsikringogpension.dk
Adresse   Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup