Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Landbrug, vejledninger

Herunder findes information om de vejledninger, som er aktuelle for landbruget. Anvend de direkte links i højre side for at få adgang til vejledningerne

El-eftersyn i landbrugsbedrifter

Risikoen for fejl på elektriske installationer kan mindskes ved regelmæssigt el-eftersyn. Tjekskemaet gennemgår de oftest forekommende fejlkilder til driftsstop og brand i landbrugsbedrifter.

 

OBS:

Der anvendes ikke klistermærker i forbindelse med el-eftersyn i landbrugsbedrifter. Udfyldt rapport/tjekskema er den eneste dokumentation.
Hvis der svares nej til nogen af punkterne under afsnit H ’Supplerende oplysninger om risici’ , vil det ikke have indflydelse på el-eftersynets godkendelse.

 

Principper for skadeopgørelse - bygningsforsikring - landbrug
Vejledningen indeholder retningslinjer for, hvordan bygningsskader i landbruget kan opgøres


Fordelingsvejledning - landbrug
Fordelingsvejledningen er et tillæg til „Principper for skadeopgørelse. Bygningsforsikring – Landbrug“ 
 
Opvarmningsanlæg i fjerkræhuse
Denne vejledning er udarbejdet med det formål at begrænse det stigende antal store brande i fjerkræhuse - brande, der især skyldes opvarmning ved anvendelse af varmekanoner.

Installation af alarmanlæg i landbrugsbedrifter
Disse specifikationer omhandler alarmanlæg installeret i landbrugsbedrifter - og beskriver forhold, som anses at være af væsentlig betydning, når elektronisk overvågning indgår som en sikringsforanstaltning ved svigt i ventilationsanlæg - eller andre tekniske anlæg.


Høstbrande - Du har et ansvar
Folder med forebyggende gode råd til at undgå brand før, under og efter høstning, samt information om brandslukning, hvis det går galt.

Publiceret/opdateret  
Telefon   41919191
E-mail   fp@forsikringogpension.dk
Adresse   Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup