Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Love og sikkerhedsforskrifter

Brandsikkerhed betyder så meget for værn af liv og helbred, at virksomhedsledelsen gennem love og forskrifter er pålagt ansvar og pligt til at iværksætte og gennemføre forebyggende tiltag.

Love og sikkerhedsforskrifter

Virksomhedsejeren er pålagt et ansvar og har pligt til at forbygge brand på virksomheden.

 

Er der fx risiko for støv- eller gaseksplosioner på din virksomhed, skal du gennemføre en risikoanalyse, som fremgår af ATEX-direktivet samt tekniske forskrifter

I en forsikringsaftale kan der være betingelser eller pålæg om forholdsregler, du skal overholde, for at forsikringen er gyldig. Det kan være påbud om bestemte tiltag eller fremgangsmåder. Typen af sikkerhedsforskrifter er forskellig afhængig af, hvilke forsikringer din virksomhed har.

 

Vigtigt
Overtrædelse af en sikkerhedsforskrift kan medføre, at du ikke kan få erstatning for en skade.

 

Eksempler på sikkerhedsforskrifter:

  • Brandfarlige væsker må ikke anvendes 
  • Virksomheden skal være forsynet med brandalarmanlæg
Publiceret/opdateret  
Telefon   41919191
E-mail   fp@forsikringogpension.dk
Adresse   Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup