Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Standardtyvmetoden udfases

​Standardtyvmetoden lukkes for prøvning pr. 31. december 2013. Der gives en overgangsperiode på 2 år til nyprøvning af eksisterende sikringsprodukter.

​Forsikring & Pension har besluttet at lukke standardtyvmetoden pr. 31. december 2013.

 

Det betyder, at
  • det ikke længere er muligt at få prøvet sikringsprodukter efter standardtyvmetoden
  • det ikke længere er muligt at lave mindre ændringer af eksisterende produkter
  • nuværende registreringer af sikringsprodukter prøvet efter standardtyvmetoden accepteres i 2 år frem til den 31. december 2015
  • hvis den nuværende produktgodkendelse udløber i overgangsperioden 1. januar 2014 til 31. december 2015, kan der søges om forlængelse af F&P-godkendelsesblade, men der gives kun forlængelse til 31. december 2015.

Fremtiden

Hvis produkterne fremover skal F&P-registreres, skal de i fremtiden prøves efter de europæiske standarder eller de nordiske standarder, som forsikringsbranchen anerkender. Der skal altid anvendes den nyeste udgave af disse standarder ved prøvning.
 
Hvis produkterne skal registreres på fpsikring.dk, kan dette ske, såfremt der er udstedt et certifikat af et akkrediteret certificeringsorgan på baggrund af prøvning fra et akkrediteret prøvningslaboratorium.

 

Vi har for hver type af sikringsprodukter angivet, hvilke standarder der anerkendes (se nedenfor).
 

Hvis de produkter, der er prøvet jf. standardtyvmetoden ikke prøves efter en anerkendt standard og genregistreres, vil de efter den 31. december 2015 blive overført til listen over udgåede produkter.

 

Udgåede produkter må ikke anvendes i ny-installationer.

Derfor udfases standardtyvmetoden

Standardtyvmetoden blev etableret tilbage i 1980’erne, da de fælles minimumskrav til sikring blev en realitet. Dengang ønskede man et ensartet grundlag til vurdering af sikringsprodukter, som forsikringsselskaberne samtidig kunne referere til i forsikringsbetingelserne.
 
I 2005 lukkede Forsikring & Pension delvist standardtyvmetoden ned og henviste producenterne til prøvning efter europæiske standarder (eller andre nordiske normer).

Siden 2009 er der kun gennemført fire egentlige prøvninger efter standardtyvmetoden.

Produktregistreringen i hele Norden sker med samme krav til dokumentationen, men der er forskel på, hvilke standarder og normer som landene anerkender.

Standardtyvmetoden anerkendes ikke længere af vores nordiske naboer. De registrerer således ikke længere produkter, som er prøvet efter standardtyvmetoden. Det skyldes primært, at værktøjslisten og tidskravene ikke er blevet justeret siden metodens introduktion i 1980’erne, og at der ikke er kontrol af, om produkterne stadig er identiske med de prøvede eksemplarer.

 

 

 

 

 

Nr.
Type
Følgende standarder
anerkendes
1
3-punktslås
EN 15685
2
AIA-nøgleboks**
SSF 024
3
Bådmotorlås
SSFN 026
4
Beslag
EN 1906
5
Containerlås/speciallås
SSF 1051
6
Elektromekanisk låsekasse/slutblik
EN 14846
7
Gitter/jalousi
EN 1627
SSF 012/033*
8
Gitterskab/pladeskab
EN14450
SSF 3592
9
Hængelås og hængelåsbeslag
EN 12320
SSF 014/018*
10
Industriport
SSF 1047
11
Låsecylinder
EN 1303
12
Låseenhed
SSF 3522*
13
Mekanisk låsekasse/slutblik
EN 12209
14
Mekatronisk låsecylinder
EN15684
15
MEK-nøgleboks
SSF024
16
Sikkerhedsdør/vindue
EN 1627
17
Sikringsglas
EN 356/EN 1063
18
Terrassedørlås
SS 3620, kl. A
19
Værdiopbevaringsenhed/sikringsskab
EN1143
SSF 3592
20
Vindueslås
SS 3620, kl. B

 

 *) SSF-norm under udfasning

**) Vedr. AIA-Nøgleboks skal der også vedlægges certifikat for magnetkontakt.

 

 

 

 

 

Publiceret/opdateret  
Der er ikke valgt medarbejder
Telefon   41919191
E-mail   fp@forsikringogpension.dk
Adresse   Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup