Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Indbrud - hvad nu?

​Der er tre ting, du skal gøre straks efter indbrud:

  1. Kontakt politiet og anmeld indbruddet.
  2. Vent med at rydde op og undgå så vidt muligt at røre ved noget, før I har aftalt det med politiet. Det giver politiet bedre mulighed for at finde spor til brug for efterforskningen
  3. Anmeld skaden til forsikringsselskabet hurtigst muligt. 

Bevar sporene

 Når du har anmeldt indbruddet til politiet, vil de ofte hurtigt være fremme. Alt efter sagens karakter kan der dog gå længere tid, inden politiet undersøger gerningsstedet og optager rapport.

 

 I begge tilfælde er det meget vigtigt, at ingen fjerner de spor, som indbrudstyven har efterladt. Det kan f.eks. være fingeraftryk, aftryk efter fodtøj, spor efter værktøj, hår, cigaretskod, blod, sved, tabte eller efterladte genstande.

Gerningssteder bør derfor så vidt muligt forblive uberørt, indtil politiet har optaget rapport og undersøgt gerningsstedet. Det kan naturligvis være nødvendigt at sømme eller skrue en opbrudt dør eller vindue fast - men gør ikke mere end det. Rådfør dig evt. med det lokale politi.

 Begræns skaden

 Som forsikringstager skal du efter evne afværge eller begrænse skader. Det fremgår af lov om forsikringsaftalen § 52. Efter et indbrud betyder det, at forsikringstageren eller en stedfortræder har pligt til at begrænse skaden, så risikoen for et nyt indbrud bringes tilbage til den oprindelige risiko. Det betyder, at døre, vinduer eller porte skal dækkes forsvarligt til eller lukkes og låses, hvis de er blevet brudt op, og at et evt. AIA-anlæg skal reetableres.

De fleste forsikringsselskaber har en vagtordning, som du kan anmelde skaden til. Ofte har selskabet også samarbejdspartnere, som kan foretage afdækninger m.v.

Anmeld skaden

For at få erstatning fra forsikringsselskabet skal du anmelde tyveriet til politiet, inden du anmelder tyveriet til forsikringsselskabet.

 

Har du haft indbrud, skal du hurtigst muligt anmelde indbruddet til dit forsikringsselskab. I de fleste tilfælde er det nemmest at anmelde skaden telefonisk.

Ved større skader vil du normalt få besøg af en taksator fra dit forsikringsselskab, som gør skaden op og bedømmer, hvilken type skade der er tale om - simpelt tyveri, indbrud eller røveri. Det har betydning for, hvordan dit tab dækkes.

Når du har fået et overblik over, hvad der er stjålet, er det en god idé at udfylde en liste over det stjålne.
På listen skal du tilføje så mange oplysninger om det stjålne som muligt - f.eks. serie- eller registreringsnumre, indgraveringer. Listen er udgangspunktet for politiets efterlysning. Hvis politiet finder nogle af dine ejendele, bliver du kontaktet hurtigst muligt.    
Publiceret/opdateret 09-09-2014
Telefon   41919191
E-mail   fp@forsikringogpension.dk
Adresse   Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup